پیدا

شمس لنگرودی

درخواست حذف اطلاعات

جز روزگار من همه چیز را سپید کرده برف.